QArchive.ORG Main Page
Home | Blog | Terms of service | Sign in
All Vista Win Linux Mac
Audio & Multimedia
Business
Accounting & Finance
Calculators & Converters
Databases & Tools
Helpdesk & Remote PC
Inventory & Barcoding
Investment Tools
Math & Scientific Tools
Office Suites & Tools
Other
PIMS & Calendars
Project Management
Vertical Market Apps
Communications
Desktop
Development
Education
Games & Entertainment
Graphic Apps
Home & Hobby
Network & Internet
Security & Privacy
Servers
System Utilities
Web Development
Simple Shop 1.9.9.310 Download Page

Simple Shop 1.9.9.310

Publisher's Description:

Simple Shop - Simple Shop is an easy-to-use point of sale system that works with all POS printers. The program is unique in that it offers an all-in-one point of sale system for virtually any business. Operating on all Windows, the multi-language GUI interface.
The download will start automatically. If your browser does not support automatic redirection, choose one of the direct download links below

Download Link 1
File Size: 84.3 Mb
Download Link 2
File Size: 84.3 Mb

Downloaded before:

2816

User License Agreement:

LICENČNI POGOJI PROGRAMA »SIMPLE SHOP« Copyright © 2009-2011 RED ZION d.o.o. Program lahko prenesete na svoj računalnik ...

Show Full License

LICENČNI POGOJI PROGRAMA »SIMPLE SHOP«
Copyright © 2009-2011 RED ZION d.o.o.
Program lahko prenesete na svoj računalnik in uporabljate le pod naslednjimi pogoji:
Ta program je zaščiten z zakonom o avtorskih pravicah R Slovenije ter Evropske Unije (EU) in je avtorsko delo podjetja RED ZION d.o.o.. Programa ni dovoljeno spreminjati brez pisne privolitve avtorja.
Vsako komercialno razširjanje programa zahteva pisno dovoljenje avtorja ter vseh sodelujočih strank.
Zakon o avtorskih pravicah: Ur.l. RS, št. 21/1995; ZASP-UPB3, člen 111 - 117
Brezplačno razširjanje neregistrirane verzije je dovoljeno.
V nobenem primeru, razen če tako pravi veljavni zakon ali je pisno dogovorjeno, ne bo lastnik pravic razširjanja ali katerakoli druga oseba, ki lahko ponovno razširja program, kot je dovoljeno zgoraj, prevzel odgovornosti zaradi škode, najsi gre za splošno, posebno, nenamerno škodo ali škodo, izhajajočo iz uporabe ali nezmožnosti uporabe programa (vključno z, a ne omejeno na, izgubo podatkov ali nenatančno obdelavo podatkov ali izgubo, povzročeno vam ali tretjim osebam ali nezmožnost programa, da bi deloval s kakim drugim programom), četudi je bil tak lastnik ali druga oseba obveščen o možnosti nastanka takšne škode.
SAMO, ČE SE V CELOTI STRINJATE Z ZGORNJO IZJAVO, VAM AVTOR
DOVOLJUJE UPORABO PROGRAMA.
RED ZION d.o.o.
http://www.simple-shop.si/

Click here to report a broken download

This might be interesting for you also:
Safe Download Guarantee: rest assured that the file you are about to download is free of viruses, spyware and malware. QArchive employs commercial antivirus software to check every published file for viruses. Moreover, the same anti-virus check is repeated regularly with newest virus definition databases to ensure your safety and security.
Search